jazyk:
SKjazyk
DE EN RO CZ NL PL
 

FAQ (ČKO) − ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky. Budete-li potřebovat další informace, jsme Vám přirozeně k dispozici.

 

Knihování
1) Které trajekty můžete knihovat prostřednictvím TSF?
2) Která vozidla můžete u TSF zaknihovat k přepravě trajektem?
3) Jaké informace potřebujeme pro zaknihování ?
4) Mohu knihovat i mimo „normální“ otevírací dobu TSF?
5) Kolik dní před přepravou potřebuje TSF informace pro zaknihování ?
6) Jak rychle dostanu potvrzení o zaknihování ?
7) Jakou formou obdržím své potvrzení objednávky?

 

Změny knihování, storno, opoždění nákladních vozidel
1) Mohu své zaknihování stornovat a kolik to stojí ?
2) Jak mohu změnit zaknihované značky aut nebo jiné údaje ?
3) Mé nákladní vozidlo se opozdilo, co musím udělat ?

 

Placení zaknihované přepravy
1) Kdy obdržím fakturu, jaké se poskytují podmínky?
2) Jaké mám možnosti způsobu platby ?

 

Technické otázky a podrobnosti k přepravě
1) Mohu na trajekt se speciálním nákladem nebo speciálními vozidly?
2) Mohu se svým vozidlem na palubu trajektu, vezu-li nebezpečné zboží?
3) Mohu na trajekt se svým chladicím vozidlem?
4) Mohu trajekt použít k přepravě živých zvířat ?
5) Mohu vzít na trajekt dalšího řidiče ?
6) Jaké kabiny jsou k dispozici pro řidiče ?

 

Knihování

 

1) Které trajekty můžete knihovat prostřednictvím TSF?
Zásadně všechny trajekty v celé Evropě a také v severní Africe, jsou-li vhodné pro přepravu nákladu. Nejlepší přehled poskytuje naše interaktivní mapa nebo profi-hledání

 

2) Která vozidla můžete u TSF zaknihovat k přepravě trajektem?
Zásadně všechna „nákladní“ vozidla, tj. každé vozidlo používané k podnikání v nákladní dopravě, od osobních automobilů až po těžké trajlery (podvalníky). Knihujeme samozřejmě také všechna ostatní vozidla používaná k podnikání v nákladní dopravě − k našim početným zákazníkům patří také dopravní podniky, stěhovací a zasilatelské firmy, filmová studia, stáje závodních vozů F1, vystavovatelé na trzích a jiné podniky, které se nacházejí po celé Evropě. Přeprava osob, prázdninové cestování a ostatní cestování privátního charakteru je službou cestujícím, TSF ji nenabízí.


3) Jaké informace potřebujeme pro zaknihování ?
V normálních případech jen poznávací značku vozidla , jeho celkovou délku a datum přepravy. Podle potřeby také údaje o vyšší hmotnosti, nebezpečných látkách, žádost o připojení na chladicí agregát atd. atd. Podle trasy vyžadujeme někdy ještě doplňkové údaje, a to až po udělení zakázky.


4) Mohu knihovat i mimo „normální“ otevírací dobu TSF?
Již existující zákazníci obdrží číslo TSF pro naléhavé případy prosíme o porozumění, proč toto číslo poskytujeme stálým zákazníkům až po vzniku úspěšného obchodního spojení. Novým zákazníkům jsme kdykoli k dispozici v běžné pracovní době.


5) Kolik dní před přepravou potřebuje TSF informace pro zaknihování ?
Ve většině případů můžeme provést zaknihování ihned (a to i v případě, že již vozidlo stojí v přístavu), zpravidla ale doporučujeme uvědomit nás alespoň 2 -3 dny předem. Základní pravidlo zní: čím delší je přeprava, tím méně odjezdů na dané trase je – a o to dříve byste měli zaslat objednávku, abychom Vám mohli zajistit pevné místo na trajektu. Specifika při zajišťování trajektu Vám oznámíme v průběhu jednání s příslušnou trajektovou společností , abychom předem zamezili problému s termínem nalodění Vašeho vozu.


6) Jak rychle dostanu potvrzení o zaknihování ?
To závisí na zvolené trase a příslušné trajektové společnosti – většinou to netrvá déle než 30 minut, u velmi „exotických“ tras bývá čekání delší. V průběhu konzultace Vás na to v TSF upozorňujeme.


7) Jakou formou obdržím své potvrzení objednávky?
Firma využívá všechny moderní komunikační prostředky po dohodě se zákazníkem: telefon, telefax, e-mail, dokonce posílá SMS přímo řidiči určeného nákladního vozidla. „Nejelegantnějším“ řešením je atomatizované rozesílání oznámení e-mailem předem definovanému příjemci. Prosíme, kontrolujte pečlivě správnost Vámi obdrženého potvrzení, zejména přesnosti údajů a podkladů.

 

Změny knihování, storno, opoždění nákladních vozidel

 

1) Mohu své zaknihování stornovat a kolik to stojí ?
Storno zaknihování je v TSF bez poplatků, to je naše samozřejmá služba zákazníkům. Během přeprav, kde rejdařské firmy vybírají zvláštní poplatek za storno, musíme tento stornopoplatek, bohužel, zákazníkům přeúčtovat. Snažíme se však podobným výdajům vyhnout.


2) Jak mohu změnit zaknihované značky aut nebo jiné údaje ?
Pokud příslušná rejdařská firma může vaše nákladní vozidlo identifikovat jen podle zaknihované registrační značky, vyžádáme si neprodleně oznámení o změněné registrační značce nebo jiný pro knihování důležitý údaj (např. jméno řidiče, pokud to rejdař vyžaduje). Tyto změny TSF provádí rovněž zdarma. Všechny změny musí příslušný výjezdový přístav obdržet také, a to nejpozději do 1 hodiny před odjezdem.


3) Mé nákladní vozidlo se opozdilo, co musím udělat ?
Oznamte to, prosím, firmě TSF ihned, jakmile zpoždění zjistíte – pokusíme se vás rychle přebukovat na nejbližší volný odjezdový čas nebo vám nabídneme alternativní možnost přepravy. Tato služba je v rámci možností pro naše zákazníky poskytována zdarma!

 

Placení zaknihované přepravy


1) Kdy obdržím fakturu, jaké se poskytují podmínky?
Noví zákazníci platí zpočátku předem, po dohodě a při odpovídající bonitě zákazníka se to může změnit na platbu na fakturu. Dosavadní zákazníci mají možnost platit poté, co využijí zaknihované trajekty – platby se řídí dohodou a prokázanou bonitou zákazníka.


2) Jaké mám možnosti způsobu platby ?
Zásadně můžete u TSF platit bankovním převodem. Podle možnosti a po dohodě je také možná platba v hotovosti nebo kreditní kartou.

 

Technické otázky a podrobnosti k přepravě


1) Mohu na trajekt se speciálním nákladem nebo speciálními vozidly?
Na to lze odpovědět jen případ od případu, podle trasy a rejdařství. TSF se mimo jiné zaměřuje i na zajišťování trajektů pro speciální náklady. Seznamte se, prosím, s našimi podrobnými informacemi na internetu pod „Downloads“.


2) Mohu se svým vozidlem na palubu trajektu, vezu-li nebezpečné zboží?
Také na tuto otázku lze dát odpověď až podle směrnic příslušného rejdařství; záleží také na druhu přepravované látky. I v tomto případě najdete informace na internetu pod „Downloads“.


3) Mohu na trajekt se svým chladicím vozidlem?
Ve většině případů bude odpověď kladná – zase však v závislosti na trajektu a rejdařství. Většina trajektů má přípojku na el. proud pro chladící agregát, v menší počtu případů můžete při přepravě zapojit svůj vlastní. Žádáme Vás, abyste se u nás informovali již při knihování zakázky.


4) Mohu trajekt použít k přepravě živých zvířat ?
To závisí na směrnicích pro jednotlivé trasy a rejdařské společnosti - oznamte nám bližší podrobnosti plánované přepravy a my vám dáme potřebné informace pro jednotlivé případy.

 

5) Mohu vzít na trajekt dalšího řidiče ?
Pro většinu přepravních jízd knihovaných u TSF je většinou započítán v ceně pouze jeden řidič. Případná účast dalšího bude schválena v souladu s předpisy rejdařství – při objednávce nám prosím zvlášť zdůrazněte, že se ve vozidle budou nacházet dva řidiči. Pozor: Za dalšího řidiče lze uznat jen osobu s platným řidičským oprávněním pro řízení nákladního vozidla.

 

6) Jaké kabiny jsou k dispozici pro řidiče ?
To se u jednotlivých rejdařských firem liší – zásadně není možné si při knihování vybrat kabinu. To je vyhrazeno jen pro osobní dopravu . V jednotlivých případech lze za vyšší kategorii kabiny dohodnout příplatek. Většinou je při přepravě trajektem poplatek za kabinu a stravování řidiče obsažen v ceně.
 

vyhľadávanie spojenia:

odjazd

krajina :
prístav :  

príjazd:

krajina :
prístav :