Język:
PLJęzyk
DE EN RO CZ NL SK
 

Pobieranie i dalsze informacje

Tutaj oferujemy Państwu ważne formularze, wskazówki i informacje do darmowego pobrania.


Lista BAF – Przegląd aktualnych dodatków za składowanie u różnych armatorów


Objaśnienia pojęć – Wyjaśnienia do różnych „fachowych pojęć“ związanych z promami

Niebezpieczne towary – Ważne informacje dotyczące transportu niebezpiecznych towarów promem

Zaczepy do mocowania – Jak musi być wyposażony Państwa pojazd, aby spełnić wymogi armatora

Transport żywych zwierząt – Ważne informacje dotyczące transportu promem żywych zwierząt

Typy statków – Objaśnienie różnych typów konstrukcji i właściwości promów

Transporty specjalne – Na co musicie Państwo zwrócić uwagę przy transportowaniu promem towarów specjalnych.

 

TSF-Teaser - Our new eyecatcher in September 2011


 

Szukanie połączeń:

Wypłynięcie:

Kraj :
Port :  

Przybycie:

Kraj :
Port :